Baška grapa je okoli 30 km dolga dolina reke Bače, ki se v zgornjem delu vije v smeri severovzhod- jugozahod, v južnem delu pa preide v smer vzhod-zahod. Baška grapa ne označuje le ozke doline, ampak tudi močno razčlenjen svet severno nad njenim dolinskim dnom, ki se naslanja na dolg venec Tolminsko Bohinjskih gora na severu in Cerkljanskega hribovja na jugu. Grebeni ne presegajo 2000 m, vendar je svet zelo razgiban zaradi številnih ozkih, v apnenec vrezanih stranskih sotesk in glavne doline ter slikovitih vasic in zaselkov po pobočjih nad ozko dolino.

In prav tu v zgornjem delu Baške Grape v Podbrdu in Petrovem Brdu se je rodil Gorski maraton 4. Občin – legendarni GM4O in njemu v čast klub prijateljev Gorskega Maratona 4 Občin. Klub je nastal 21.7.2006, ko je Jože Dakskobler – Jožko, kot prvi maraton pretekel – prehodil trikrat za povrstjo v enem »kosu« in se prvi vpisal v sekcijo EKSTREMNO. Prvi vpis v klub pa je pripadal Doroteji Dakskobler, ki se je vpisala v klub GM4O 20.9.2006 in kot prva ženska v sekcijo EKSTREMNO 1.10.2006. Kmalu po teh vpisih pa so sledili tudi drugi in članstvo v klubu je raslo iz dneva v dan. Klub prijateljev GM4O v tem času združuje že preko 285 članov.

Vpisanih članov v običajni sekciji je več kot 246.

V sekciji EKSTREMNO pa po do sedaj nam znanih podatkih 9 žensk in 23 moških, skupaj 32 članov.


Pravila kluba GM4O

Gorski maraton štirih občin je velik izziv gorskim tekačem. Preteči krog v manj kot osmih urah je pravi podvig. Še večji izziv pa lahko postane vsem, ki se ukvarjajo s hojo in jim je čas hoje tudi pomemben, še bolj kot čas pa prepričanje v samega sebe, da to zmorem tudi sam. In prav za vse takega prepričanja je vpis v klub prijateljev GM4O tista prava, res prava priložnost.

Za vpis v klub GM4O se opravlja krog po prvotni zamišljeni progi, start in cilj na Petrovem Brdu, kjer sta v posebni omarici na stebru pod nadstreškom tudi vpisni knjigi.