Podbrdo je urbanizirano naselje v ozkem dnu zgornje Baške grape ob železniški progi Jesenice - Nova Gorica in cesti od Bohinjske Bistrice oziroma Železnikov prek Petrovega Brda proti Mostu na Soči v občini Tolmin. Ima 759 prebivalcev. Leži ob sotočju Batave ter Mačjega in Mlečnega potoka z Bačo, pod Petrovim Brdom, nekdaj zelo pomembnim prelazom med Posočjem in Posavjem. V Podbrdu je bila pomembna Tovarna volnenih izdelkov Bača, imamo še osnovno šolo, gostilno in več trgovin. Je izhodišče za oglede naravne dediščine v širši okolici kraja: korita in slapovi Mačjega potoka (Kocenpoh, Ruscev slap na Batavi, Jerempoh), geomorfološki pojavi ter rastišča endemičnih, redkih in zavarovanih rastlin na Črni prsti (1844 m) in Poreznu (1630 m).

Med kulturnozgodovinskimi spomeniki je najpomembnejša baročna župnijska cerkev svetega Nikolaja, več hiš iz 19. stoletja, spomeniki ponesrečencem pri gradnji bohinjskega predora in pomniki druge svetovne vojne.

Naselje je nastalo v 16. stoletju na območju tirolske kolonizacije (rihtarija Nemški Rut) v 13. stoletju kot zaselek Bače, omenjene v urbarju iz leta 1377 pod imenom Binchinuel.

Cerkev svetega Nikolaja se omenja 1588, od 1848 je sedež župnije. Od leta 1767 sta bila tu mitnica in urad za pobiranje vinskega daca (davek). Cestna povezava s Tolminom obstaja od leta 1892, prej je skozi Podbrdo vodila le tovorniška pot po dolini Bače in čez Vrh Bače (1281 m) v Bohinj; tako imenovana bohinjska proga je bila zgrajena 1906.

Od leta 1918 do leta 1943 je bilo Podbrdo italijansko, kot obmejni kraj z množično vojaštva in policije je bilo pod pritiskom poitalijančevanja. Prebivalstvo je sodelovalo v različnih oblikah odpora. Kot v večini naselij tirolske kolonizacije so tudi tu razširjena predvsem nemška ledinska imena, prebivalstvo se je poslovenilo v 18. stoletju.

Sedanjo podobo je Podbrdo dobilo z zgraditvijo tovarne Bača po II. svetovni vojni, v kateri je bila zaposlena večina prebivalstva. Zaprtje tovarne leta 2002 je kraj hudo prizadelo. Večina ljudi se danes vozi na delo v Bohinjsko Bistrico, na Jesenice, v Tolmin ali celo v oddaljeno Cerkno. (Vir: OŠ Podbrdo)