Črna prst

1844 m

Gora na jugovzhodu Julijskih Alp. Leži na obrobju Triglavskega narodnega parka. Pod vrhom se pojavljajo liasni apnenci s temnimi plastmi manganove rude, ki dajejo gori ime. Na vrhu in po pobočjih uspevajo zanimive rastlinske vrste. Na Črni prsti stoji tudi planinski Dom Zorka Jelinčiča.

Na Črno prst vodi množica markiranih poti – iz Bohinjske Bistrice se lahko povzpnete na vrh po dveh poteh, nekoliko bolj zahodno vodi pot ki se začne v Polju, ob cesti iz Bohinjske Bistrice proti jezeru, z južne strani pa vodijo iz Baške grape poti iz Podbrda, Trtnika, in Kala. Nekoliko bolj zahtevni planinci se lahko odločijo za daljšo turo, po kateri se pride na Črno prst z Vogla preko celotnega grebena Tolminsko-Bohinjskih gora, ali pa za vzpon preko Planine za Črno goro.

Tu raste bogata in bujna flora, ki že nad 200 let privlači botanike. Na naravno ohranjenih gorkih traviščih rastejo redke vrste: alpska možina (Eryngium alpinum), bleščeči pelin (Artemisia nitida), gorski dimek (Crepis bocconi), pirenejska vijolica (Viola pyrenaica) in endemične rastlinske vrste: ozkolistna preobjeda (Aconitum angustifolium), Moehringia villosa). Na Črni prsti je klasično nahajališče Hacquetovega ušivca (Pedicularis hacqueti) in julijski ušivec (Pedicularis julica). Med posebnostmi pa lahko omenimo še srebrno krvomočnico (Geranium argenteum), noriško deteljo (Trifolium noricum) in endemično kratkodlakavo popkoreso (Moehringia villosa). Na Črni prsti je tipično najdišče metulja gorski apolon (Parnassius apollo rhea).

Vir: Wikipedia


PANORAMSKA SLIKA S ČRNE PRSTI

Foto: Damjan Leban

Porezen

1630 m

Najvišji vrh Cerkljanskega hribovja z lepim razgledom na okoliško hribe. Pobočja na južni in zahodni strani so bogata s gorskim cvetjem, medtem ko so severna in vzhodna pobočja porastla z gozdovi. Na vrhu so ostanki labirinta podzemnih rovov, ki povezujejo utrdbe na severni in vzhodni strani Porezna. Utrdbe so bile del italijanskega sistema utrdb z imenom Alpski zid (Vallo Alpino), ki so jih zgradili Italijani pred 2. svetovno vojno na mejnem področju s Kraljevino Jugoslavijo.

Vir: Wikipedia

Najlažji dostop na Porezen je iz Petrovega Brda (2h30) ali iz Davče (2h).
Pod vrhom stoji planinski Dom na Poreznu.


PANORAMSKA SLIKA S POREZNA

Foto: Damjan Leban

Blegoš

1532 m

V pripravi.

Ratitovec

1678 m

V pripravi.

Lajnar

1549 m

V pripravi.