I. Klub prijateljev GMO4O se ustanovi z namenom promocije Baške grape in njenih naravnih lepot, povezanih s prostim gibanjem v neokrnjeni naravi, v povezavi s turizmom in planinstvom.

II. Sedež kluba je v Planinskem domu na Petrovem Brdu.

III. Klub GM4O deluje v okvirih turističnega društva Podbrdo kot samostojna sekcija s samostojnim vodstvom.

IV. V klubu prijateljev GM4O sta dve kategoriji članov in članic in sicer:

  • Kategorija GM4O: član je lahko vsak, ki prehodi pot gorskega maratona štirih občin v 8 urah (velja tako za moške kot za ženske).
  • Kategorija GM4O Ekstremno: Član je lahko vsak, ki prehodi pot gorskega maratona štirih občin 3X v 24 urah (moški) oz. 2X v 16 urah (ženske).
  • Moškim nad 50 let se čas podaljša na 26 ur, ženskam nad 50 let pa na 18 ur.

V. Pot gorskega maratona štirih občin poteka po prvotni trasi GM4O, Petrovo Brdo - Petrovo Brdo.

VI. Pot je potrebno premagati brez uporabe kakršnihkoli pripomočkov ali pomoči drugih oseb. Dovoljena je samo uporaba pohodnih palic. Med potjo je dovoljena oskrba s hrano in pijačo, okrepčili in rezervno obleko in obutvijo. Dovoljena je uporaba mobilnega telefona in spremstvo tretjih oseb.

VII. Na poti ni kontrolnih točk, čas si meri vsakdo sam, vse temelji na poštenju in kodeksu o planinski etiki.

VIII. Vse podatke, potrebne za vpis v knjigo članov, vpiše vsak v poseben obrazec, ki ga dobi v Planinskem domu na Petrovem Brdu. Kasneje se ti podatki vpišejo v knjigo članov.

IX. Srečanje članov kluba GM4O je vsako leto v decembru v naprej napovedani lokaciji. Vsem novim članom se podeli plaketo člana kluba GM4O in plaketo za članstvo v sekciji EKSTREMNO.

X. Udeleženci opravijo pot in s tem vpis v knjigo članov na lastno željo in na svojo odgovornost.

XI. Vpis v knjigo članov velja od julija 2006 dalje.

Podbrdo, avgust 2006